Φόνος στον Θερμαϊκό : ύπατοι, πραίτωρες και τύπος στην υπόθεση Πολκ /

Κύριος συγγραφέας: Keeley, Edmund
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2010.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HV6535.G83T4516 2010
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο