Η επιτόπια εθνολογική έρευνα /

Πρώτος συγγραφέας: Copans, Jean
Άλλοι συγγραφείς: Μάρκου, Κατερίνα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 2004.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής ; 91
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GN345.C6716 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο