Οι οικισμοί της βορειοδυτικής Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατία : από τον ΙΔ' έως τον ΙΘ' αι. /

Πρώτος συγγραφέας: Σπανός, Βασίλειος Κ., 1970-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Θεσσαλονίκη] :, Αντ. Σταμούλης,, c2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Παρόμοια τεκμήρια