Διαδίκτυο και κοινωνικές επιστήμες : τεχνικές, τεχνολογικές και συστημικές προσεγγίσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Αρσένης, Σπύρος Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κλειδάριθμος,, c2010.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HM851.A774 2010
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο