Φολκλόρ και παράδοση : ζητήματα ανα-παράστασης και επιτέλεσης της μουσικής και του χορού /

Άλλοι συγγραφείς: Κάβουρας, Παύλος
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Νήσος,, 2010.
Σειρά: Εθνομουσικολογικά, ανθρωπολογικά ; 1
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GR66.P465 2010
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: GR66.P465 2010
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο