Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα : πολιτικές και οικονομικές όψεις /

Άλλοι συγγραφείς: Σιούσιουρας, Πέτρος Π., Χαζάκης, Κωνσταντίνος Ι., 1971-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ποιότητα, c2009.
Σειρά: Βιβλιοθήκη διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής ;
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JZ1318.P365 2009
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο