Τραγούδια και σκοποί των Πομάκων της Θράκης [cd + ένθετο]

Μορφή: Ηχητικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης,
Θέματα:
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη