Τραγούδια και σκοποί των Πομάκων της Θράκης [cd + ένθετο]

Μορφή: Ηχητικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης,
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο