Λεξικό διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής : ιστορία, θεωρία, ορολογία /

Κύριος συγγραφέας: Μελακοπίδης, Κώστας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 1998.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Βιβλιοθήκη διεθνών και ευρωπαϊκών μελετών
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: JZ1161.M358 1998
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο