Λεξικό διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής : ιστορία, θεωρία, ορολογία /

Πρώτος συγγραφέας: Μελακοπίδης, Κώστας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ι. Σιδέρης,, 1998.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Βιβλιοθήκη διεθνών και ευρωπαϊκών μελετών
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: JZ1161.M358 1998
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο