Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση : αριθμητικά παραδείγματα και εφαρμογές /

Κύριος συγγραφέας: Βελέντζας, Κώστας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ε. Μπένου, 2011.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB171.5.B45 2011
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 9 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB171.5.B45 2011
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο