Ρωσο-ελληνικό και ελληνο-ρωσικό λεξικό = Russko-ėllinskiĭ i ėllino-russkiĭ slovarʹ : με προφορά όλων των λημμάτων ελληνικής & ρωσικής γλώσσας /

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Russian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Καλοκάθη,, c2001.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1139.R9R677 2001
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο