Η οργάνωσις του marketing /

Πρώτος συγγραφέας: Σπάτας, Ευάγγελος Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, [χ.ό.],, 1970.
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: Φ .S638 1970
Συλλογή: Pamphlet
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: Φ .S638 1970
Συλλογή: Pamphlet
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο