Εισαγωγή στην οικονομική /

Κύριος συγγραφέας: Begg, David K. H.
Άλλοι συγγραφείς: Fischer, Stanley, Dornbusch, Rudiger, Μίνογλου, Θέμις.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Κριτική, [2011?].
Έκδοση: Νέα έκδ., βελτ.
Σειρά: Επιστημονική βιβλιοθήκη
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB171.5.F45816 2011
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB171.5.F45816 2011
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο