Μάρκετινγκ υπηρεσιών /

Κύριος συγγραφέας: Γούναρης, Σπύρος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: [χ.τ.] : Rosili, c2012.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD9980.5.G686 2012
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD9980.5.G686 2012
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο