Υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet

Corporate συγγραφέας: ICAP ΑΕ.
Μορφή: Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ICAP,, 2007.
Σειρά: Κλαδικές μελέτες (ICAP)
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library: Online

Ταξινομικός #: HC291.I33Y643 2007
Συλλογή: Sectoral Studies
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο