Χρώματα, βερνίκια οικοδομής & επιπλοποϊίας

Corporate συγγραφέας: ICAP ΑΕ.
Μορφή: Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ICAP,, 2007.
Σειρά: Κλαδική μελέτη
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή
Περιγραφή τεκμηρίου: Τίτλος από το PDF αρχείο όπως ειδώθηκε στις 23/04/2012.
Φυσική περιγραφή: iii, 226 σ. : Αρχείο PDF.
Μορφή: Τρόπος πρόσβασης: Παγκόσμιος ιστός.
Απαιτήσεις συστήματος: Adobe Acrobat Reader.