Ευρώπη μέσω Ελλάδας : μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, 17ος-18ος αιώνας /

Κύριος συγγραφέας: Γιακωβάκη, Νάσια.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2006.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Ιστορία & πολιτική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF721.G53 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο