Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα /

Άλλοι συγγραφείς: Χατζηχρήστου, Χρυσή Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Τυπωθήτω, c2012.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB2866.5.D533 2012
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο