Μακροοικονομική ανάλυση : θεωρία, ασκήσεις, εφαρμογές /

Πρώτος συγγραφέας: Σιδηρόπουλος, Μωυσής Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ζυγός,, 2011.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB179.G7S5838 2011
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB179.G7S5838 2011
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο