Θεωρία & φιλοσοφία της παιδείας /

Πρώτος συγγραφέας: Κουμάκης, Γεώργιος Χ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 2007.
Έκδοση: [Βελτ. και συμπληρωμένη έκδ.].
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB14.7.K68 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο