Βασικές αρχές μάρκετινγκ : μια στρατηγική προσέγγιση /

Κύριος συγγραφέας: Perreault, William D.
Άλλοι συγγραφείς: Cannon, Joseph P., Ph. D., McCarthy, E. Jerome
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, c2012.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HF5415.13.M36916 2012
Συλλογή: Multiple Items
Oversized
Αντίγραφο 7
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 8
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2020-11-04 23:59:00
Αντίγραφο 10 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.13.M36916 2012
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο