Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες /

Κύριος συγγραφέας: Κανάτας, Αθανάσιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: [χ.τ.] : [χ.ό.], 2009.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: TK5101.K353 2009
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: TK5101.K353 2009
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο