Η ιστορία της οικονομικής σκέψης /

Κύριος συγγραφέας: Screpanti, Ernesto, 1948-
Άλλοι συγγραφείς: Zamagni, Stefano., Θεοχαράκης, Νίκος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Italian
Έκδοση: Αθήνα : Τυπωθήτω, 2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB75.S47416 2002
HB75.S47416 2004
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.S47416 2002
HB75.S47416 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο