Μαθήματα τουρκικής γλώσσας /

Κύριος συγγραφέας: Ντώνιας, Πασχάλης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Turkish
Έκδοση: Γέρακας : Εκδόσεις Κωνσταντίνου Τουρίκη, c2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: PL127.5.G7D665 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 4
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PL127.5.G7D665 2004
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο