Η άνοδος της δημοκρατίας. III, Η δημοκρατία υπό τη δοκιμασία των ολοκληρωτισμών, 1914-1974

Κύριος συγγραφέας: Gauchet, Marcel
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Πόλις, c2012.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JC421.G382516 2012
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο