Οικονομική μεγέθυνση : θεωρία και πολιτική /

Κύριος συγγραφέας: Καλαϊτζιδάκης, Παντελής.
Άλλοι συγγραφείς: Καλυβίτης, Σαράντης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Κριτική, 2008.
Έκδοση: Αναθ. έκδ.
Σειρά: Επιστημονική βιβλιοθήκη
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD85.G7K353 2008
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 7 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD85.G7K353 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο