Ρωσική φωνητική και επιτονισμός : εγχειρίδιο για ελληνόφωνους /

Κύριος συγγραφέας: Esakova, M. N.
Άλλοι συγγραφείς: Litvinova, G. M., Χαρατσίδης, Ε. Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Russian
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2010.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: PG2135.E835 2010
Συλλογή: CD-ROM
Multiple Items
Αντίγραφο 5 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PG2135.E835 2010
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο