Μουσικές της Θράκης : μια διεπιστημονική προσέγγιση : Έβρος /

Corporate συγγραφέας: Ερευνητικό πρόγραμμα "Θράκη" (Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής (Αθήνα, Ελλάδα))
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ο Σύλλογος,, 1999.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: ML3604.7.H48M6 1999
Συλλογή: CD-ROM
Multiple Items
Αντίγραφο 1 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 συμπλ.
CD-ROM
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML3604.7.H48M6 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο