Εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Πιντέλογλου, N.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Έλλην,, 1998.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD6961.P56 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο Unknown Διαθέσιμο