Η αρχαία σοφιστική : τα σωζόμενα αποσπάσματα /

Άλλοι συγγραφείς: Σκουτερόπουλος, Ν. Μ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Γνώση,, 1991.
Έκδοση: 2η έκδ.
Σειρά: Φιλοσοφική και πολιτική βιβλιοθήκη ; 40
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια