Νέον ταμείον μουσικής ανθολογίας : περιέχον Αναστασιματάριον, όλου του ενιαυτού τα δοξαστικά των Αίνων και μέρους Εσπερινού, αργοσυντόμους καταβασίας του ενιαυτού, άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Προηγιασμένων, Εγκωμίων Επιταφίου, της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, καλοφωνικών ειρμών, μέρος θεωρητικού καίτινων αρίστων ανεκδότων εισέτι μαθημάτων των αειμνήστων διδασκάλων Ζαφειρίου και Ταπεινού /

Πρώτος συγγραφέας: Χαλιορής, Γεώργιος Μ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Εν Αθήναι :, Τυπογραφείο και Βιβλιοπωλείον Κουσουλίνου και Αθανασιάδου,, 1890.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Ψηφιοποιημένη μορφή πρώτου τόμου

Διαθέσιμο Online

Ψηφιοποιημένη μορφή πρώτου τόμου

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: ML3060.C435 1890
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο