Η ιστορία των Βλάχων : εικονογραφημένη /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαθανασίου, Γιάννης, 1898-1966.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Μπαρμπουνάκης,, c1994.
Έκδοση: 2η έκδ., βελτ. και επαυξ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF747.A68P3738 1994
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο