Ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών /

Πρώτος συγγραφέας: Γιαγλής, Γεώργιος Μ.
Άλλοι συγγραφείς: Καραγιαννάκη, Αγγελική.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις ΟΠΑ,, c2012.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: T57.62.G534 2012
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο