Σύγχρονο αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό λεξικό εμπορικών - οικονομικών & τραπεζικών όρων : εμπλουτισμένο με αναγκαίες πληροφορίες που θα επιζητήσει κάθε εμπορικά συναλλασσόμενος /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Δημ. Μιχ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ΕΛΛΗΝ,, c1998.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.P373 1998
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο