Ισπανοελληνικό ελληνοϊσπανικό λεξικό /

Πρώτος συγγραφέας: Λαγουδάκου, Ειρήνη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Spanish
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνοεκδοτική,, 2002.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PC4645.G7L346 2002
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο