Μήπως μπορώ και εγώ; : Ρωσικά /

Πρώτος συγγραφέας: Δανιηλίδου, Νατρίσα Θ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Russian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Αντ. Σταμούλης,, 2012-
Έκδοση: Έκδ. βελτ. και επαυξ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 1
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 1
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: PG2129.G7D36 2012
Συλλογή: Multiple Items
Oversized
Αντίγραφο 5 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.2
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.1
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PG2129.G7D36 2012
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 4 τ.2 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-07-15 23:59:00
Αντίγραφο 2 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 τ.1 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-07-15 23:59:00
Αντίγραφο 7 τ.1 Διαθέσιμο