Διοικώντας τις αλλαγές : παράγοντες επιτυχίας /

Κύριος συγγραφέας: Βακόλα, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 2009.
Έκδοση: 2η έκδ.
Σειρά: Βέλτιστες ελληνικές επιχειρηματικές πρακτικές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD45.V35 2009
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-02-04 23:59:00
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD45.V35 2009
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 4
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο