Οι πατρίδες των Ελλήνων : Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Ανατ. Θράκη, Ανατ. Ρωμυλία, Πελαγονία, Βόρ. Ήπειρος /

Κύριος συγγραφέας: Καρζής, Θόδωρος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Νέα Σύνορα, 1992.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DR435.G8K37 1992
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο