Η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών : οικονομικές και εργασιακές διαστάσεις /

Άλλοι συγγραφείς: Δεδουσόπουλος, Απόστολος., Κουτρούκης, Θεόδωρος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Κριτική, 2011.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD9980.5.D548 2011
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD9980.5.D548 2011
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο