Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Τόμος Β', Παιδαγωγικές δραστηριότητες

Πρώτος συγγραφέας: Ράπτης, Α.
Άλλοι συγγραφείς: Γαλανουδάκη-Ράπτη, Αθαν.
Μορφή: Ηλ. βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αριστοτέλης Ράπτης,, [2013].
Έκδοση: [Νέα έκδ.].
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Ηλεκτρονικό βιβλίο

Διαθέσιμο Online

Ηλεκτρονικό βιβλίο

University of Macedonia Library: Online

Ταξινομικός #: LB1028.43.R37 2013
Συλλογή: E-Books
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο