Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (1999-2013) : αποτιμώντας τα Προγράμματα δράσης του: Τάμπερε, Χάγη, Στοκχόλμη /

Πρώτος συγγραφέας: Ανάγνου, Μαίρη
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Παπαζήση,, 2014.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Παρόμοια τεκμήρια