Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή ένωση, 1981-1996 : επιλογή βιβλιογραφίας ελληνική και ξενόγλωσση : περιεχόμενο, προβλήματα, συνέπειες και προοπτικές του εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα /

Πρώτος συγγραφέας: Ιωακειμίδης, Π. Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Θεμέλιο,, c1997.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HC241.25.G8I578 1997
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο