Τεχνικές προσομοίωσης : θεωρία και εφαρμογές /

Πρώτος συγγραφέας: Ρουμελιώτης, Εμμανουήλ.
Άλλοι συγγραφείς: Σουραβλάς, Σταύρος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Τζιόλας,, c2015.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA76.9.C65R664 2015
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: QA76.9.C65R664 2015
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο