Λεξικό της φιλοσοφίας /

Πρώτος συγγραφέας: Πελεγρίνης, Θεοδόσιος Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Latin
English
French
German
Italian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πεδίο,, 2013.
Έκδοση: Νέα εμπλουτισμένη έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: B48.G7P454 2013
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο