Η διδασκαλία των μαθημάτων οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων /

Κύριος συγγραφέας: Γκιώση, Στυλιανή
Άλλοι συγγραφείς: Δαγδιλέλης, Βασίλειος Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2015.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB74.5.G556 2015
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB74.5.G556 2015
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο