Συστήματα τηλεπικοινωνιών /

Κύριος συγγραφέας: Proakis, John G.
Άλλοι συγγραφείς: Salehi, Masoud
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: TK5101.P7516 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: TK5101.P7516 2002
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο