Εισαγωγή στη γλώσσα C : με παραδείγματα και ασκήσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Καράκος, Αλέξανδρος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ξάνθη :, [χ.ό.],, 2012.
Έκδοση: 2η έκδ., επαυξ. και βελτ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA76.73.C15K373 2012
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: QA76.73.C15K373 2012
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 5
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο