Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Μακρής, Σπύρος
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης,, 2017.
Έκδοση: 2η έκδ., επαυξ., αναθ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: JA66.M357 2017
Συλλογή: Main Collection
Multiple Items
Αντίγραφο 6
Textbook (δανειζόμενο για 48 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JA66.M357 2017
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-01-31 23:59:00
Αντίγραφο 2 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-06-18 23:59:00
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο