Ρουμανική γλώσσα για τους Έλληνες : από τις λέξεις στην γλώσσα και στον πολιτισμό : κείμενα, εκφράσεις, επικοινωνία, θεματικό λεξιλόγιο /

Κύριος συγγραφέας: Μιχαήλ, Λάκριμα Μαντιλένα, 1955-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Romanian
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Αντ. Σταμούλης, 2008.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PC639.5.G7M534 2008
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: PC639.5.G7M534 2008
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο