Σύγχρονο ελληνογερμανικό λεξικό /

Πρώτος συγγραφέας: Mandeson, Arnold
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
German
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Διαγόρας,, [197-?].
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PF3645.G7M362 1970z
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο